…voordat u de werkverplichting aangaat.

Wanneer het op het aannemen van personeel aankomt, zijn er een aantal zaken waar u rekening mee dient te houden. Voor veel ondernemers is dit een grote stap; het is namelijk een serieuze verplichting. Naast een stabiele cashflow om het maandelijkse salaris van een werknemer te kunnen betalen, moet een ondernemer ook voldoen aan de verplichte maandelijkse inhouding (retentie) en betaling van sociale premies en belastingen, zoals bijvoorbeeld de loonbelasting, maar ook de sociale verzekeringen (AOV, AWW en AVBZ) en de werknemersverzekeringen (ZV en OV).

Het hoofddoel van de maandelijkse bijdragen voor sociale- en werknemersverzekeringen, is om de sociale verantwoordelijkheid van werkgevers jegens hun werknemers te dekken.

Alle werkgevers zijn verplicht de verschuldigde premies en belastingen van het salaris van hun werknemers te berekenen, in te houden en te betalen aan de autoriteiten.

De berekende loonheffing en sociale premies moeten uiterlijk op de vijftiende van elke maand aan de Belastingdienst worden betaald en de berekende werknemersverzekeringen moeten aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) worden betaald.Deze retentieregels gelden voor alle werknemers, ongeacht of zij in vaste dienst of deeltijdwerkers zijn.

Om te voldoen aan de maandelijkse inhouding en betaling van de loonbelasting en sociale premies, moet de werkgever elke nieuwe medewerker bij de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank registreren.