Belastingdienst

SVB
maart 20, 2017
MEO
maart 20, 2017

De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van belastingwetgeving, belastingheffing en belastingverzameling en voor de registratie van startups. Na hun registratie bij de Belastingdienst krijgen deze bedrijven een uniek registratienummer voor administratieve doeleinden, het zogenaamde “CRIB-nummer”. Hierna wordt het bedrijf als zodanig door de belastingautoriteiten erkend en wordt het onderworpen aan de verkoopbelasting.