Belastingdienst
maart 20, 2017

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is een overheidsinstelling met een publiekrechtelijke entiteit binnen het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, en is verantwoordelijk voor de uitvoering van verscheidene regelingen die verband houden met de sociale zekerheid. Alle werkgevers moeten bij de SVB zijn ingeschreven om een bedrijf te kunnen beheren. Om meerdere werknemersrechten te beschermen, is inschrijving verplicht.