Belastingdienst
maart 20, 2017

Het Ministerie van Economische Ontwikkeling van het land Curaçao heeft ten doel, mede richting geven aan duurzame economische ontwikkeling ter realisering van een hoger welvaartspeil voor de maatschappij van Curaçao en wil daarnaast een sterke economische positie, zowel concurrerend, competitief als hoogwaardige productie stimuleren. Het ministerie wil dit realiseren door optimale dienstverlening en het werken aan economische structuurversterking ter verbetering van het investeringsklimaat en het effectief inspelen op maatschappelijke en internationale ontwikkelingen.