FIU Curaçao stelt tutorial video’s over het registreren en rapporteren in goAML beschikbaar

Export Week Curaçao
May 14, 2021
Curaçao Innovation Award 2021
September 28, 2021Geplaatst op 26 augustus 2021 di door Ministerie van Financiën.

WILLEMSTAD – Per 1 januari 2021 dient het melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU Curaçao, voorheen MOT) te gebeuren via het nieuwe goAML meldportaal. Het oude Corsys-rapportageportaal is niet langer beschikbaar. Alvorens te kunnen melden dient iedere entiteit die wettelijk verplicht is te melden bij de FIU, zich online te registreren in goAML. Ook als deze voorheen al in Corsys was geregistreerd.

In het laatste halfjaar van 2020 heeft FIU Curaçao verschillende flyers, aankondigingen, persberichten en brieven verspreid met betrekking tot de introductie van het online goAML-portaal om de private sector op de hoogte te houden van de wijzigingen. Ook is er een gebruikershandleiding met betrekking tot hoe te registreren in het goAML-portaal, beschikbaar gesteld. Al deze informatie is ook gepubliceerd op de website van de FIU: www.fiucuracao.cw. Op de homepage van deze website is een link opgenomen die leidt naar de goAML-informatie. Er is nu ook een instructievideo geplaatst omtrent hoe te registreren in goAML.

Het melden in het nieuwe goAML-portaal wijkt substantieel af van het melden in het oude systeem. Zo is bijvoorbeeld meer data benodigd om een ‘report’ in te vullen en zijn de velden om in te vullen anders. Ook dient er nu in het Engels te worden gemeld. Met melders die normaal grote hoeveelheden transacties insturen, voert de FIU dedicated trainingssessies uit. Daarnaast zijn er echter ook vele algemene online trainingen gegeven aan alle sectoren die verplicht zijn te rapporteren aan de FIU, hoe te rapporteren in het nieuwe meldportaal. De video’s van deze sectorale trainingssessies zijn nu ook online door de FIU beschikbaar gesteld. Melders die de trainingen niet konden volgen of de training opnieuw willen doen, kunnen deze nu bekijken via het nieuwe goAML meldportaal.

Vragen over goAML, de instructievideo’s of het registreren? Stuur een mail naar goaml@fiucuracao.cw. Op onze website www.fiucuracao.cw vindt u verder alle algemene informatie over melden aan de FIU. Hiervoor klikt u op de tab “Report”. Over toezichtstaken van de FIU klikt u op de tab “Supervision”.