VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Bij het opstarten van een bedrijf, zijn er verschillende belastingen waar u rekening mee moet houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de omzetbelasting, de winstbelasting en inkomstenbelasting.

Onmiddellijk na het starten van een nieuw bedrijf moet de directeur (van de NV of BV) of de ondernemer het bedrijf registreren bij de Belastingdienst (CRIB-afdeling) en bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Met de hier verkregen registratienummers, is de ondernemer in staat zijn belastingen en premies te betalen.

De eerste belangrijke belasting waar rekening mee moet worden gehouden, is de omzetbelasting. Elk bedrijf is verplicht deze belasting op de verkoop in te houden, ongeacht de aard van de onderneming of de juridische structuur ervan. Omzetbelasting wordt normaal gesproken door de consument betaald, omdat het op de waarde van de verkochte goederen of diensten wordt belast. De omzetbelasting bedraagt ​​6%, 7% en 9%, afhankelijk van het soort verkochte goed of dienst.

Rekening houdend met het feit dat de omzetbelasting elke maand, uiterlijk op de vijftiende van elke maand, moet worden betaald, kan dit leiden tot een hogere administratieve last. De maandelijkse omzetbelasting wordt echter niet berekend op ontvangst van de verkochte goederen of diensten, maar op iedere factuur uitgegeven. In dit kader heeft dit betrekking op de omzet van de vorige maand. Zelfs als het bedrijf geen goederen of diensten heeft verkocht, is het verplicht het aangifteformulier van BTWbij de Belastingdienst in te dienen.

Er is echter een vrijstelling (RKO-regeling) voor kleine bedrijven met een totale omzet van minder dan NAf. 30.000 per jaar. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen, moet de eenmanszaak gevestigd zijn op Curaçao en moet hiervoor een aanvraag worden ingediend.

Het tweede soort belasting waar rekening mee dient te worden gehouden, is de winstbelasting of vennootschapsbelasting. Alle wettelijke entiteiten, zoals publieke en particuliere corporaties, stichtingen en verenigingen, zijn onderhevig aan winstbelasting. Winstbelasting wordt berekend op de belastbare winst na het aftrekken van aanverwante kosten, afschrijvingskosten, beleggingsaftrek, aftrekbare donaties en de overdracht van ongebruikte belastingverliezen. De winstbelasting bedraagt 22%.

Tijdens hun bestaan zijn alle wettelijke entiteiten onderhevig aan winstbelasting. Dit wordt jaarlijks geheven. Voor elk fiscaal jaar zijn zowel een voorlopig rendement (uiterlijk 31 maart) en een definitief rendement verschuldigd (per 30 juni) in het daaropvolgende jaar.

Een derde soort belasting is de persoonlijke inkomstenbelasting. Inkomstenbelasting is verschuldigd door alle eigenaars van eenmansbedrijven en andere soortgelijke bedrijven. Om de groei van kleine bedrijven en startende ondernemingen te stimuleren en te stimuleren, biedt de inkomstenbelasting kleine bedrijven en startups financiële prikkels, zoals de investeringsaftrekregeling voor ondernemers die meer dan NAf. 5.000 per jaar in bedrijfsmiddelen beleggen. Deze ondernemers ontvangen een aftrek van 10% van het initiële beleggingsbedrag. Deze aftrek is van toepassing op het jaar van de investering. Bij een investering in het onderhoud of de verbetering van een beschermd monument geldt een hogere aftrek van 30% van het initiële beleggingsbedrag.

Inkomstenbelasting wordt berekend over het belastbaar inkomen en moet eens per jaar worden betaald. Het belastbare inkomen is het totale inkomen minus aftrekposten. Iedere inwoner van Curaçao moet inkomstenbelasting betalen over hun wereldwijde inkomen. Niet-ingezetenen zijn ook onderhevig aan inkomstenbelasting, maar alleen op het inkomen op Curaçao. De inkomstenbelastingtarieven zijn progressief, vanaf 13% en kunnen maximaal 46,5% van het belastbaar inkomen bedragen.